Biografický slovník

Bach Nikolaj Romanovich

Bach Nikolaj Romanovich - je to ... Čo Bach Nikolaj Romanovich?
Bach (Nikolaj Romanovich) - syn sochára RI Bach uznávané ( 1884) akademik plastiky sochy "Pieia".

Biografický slovník. 2000.