Encyklopedický slovník

Azimzade Azim Aslan Oglu

Azimzade Azim Aslan Oglu - je ... Čo je Azimzade Azim Aslan Oglu?

Azimzade Azim Aslan Oglu (1880-1943), grafik, ľudové umelca Azerbajdžanskej SSR (1927). Autor náčrtných kresieb, ktoré iniciovali azerbajdžanskú satirickú grafiku (séria "Typy starého Baku", 1937).

encyklopedický slovník. 2009.