Autotype - to ... Čo Autotype?

Autotype s; x [. Z gréckeho autá - sám a preklepy - tlač] Polygram <.... fotomechanická spôsob rozmnožovania obrázkov v odtieňoch sivej (obrazy, fotografie, atď ...) Tri farebné a // dojem vyrobený týmto spôsobom * Autotype (autom ... a gréckej preklepy -.... odtlačok forma), 1) fotomechanický proces tvorby tlačených foriem s reliéfnymi tlačovými prvkami. Používa sa na reprodukciu poltónových obrázkov (fotografie, kresby na akvarely atď.) Pomocou vysokej tlače. 2) Impresia z rastra (pozri Raster) klišé. * * * AVTOTIPIYAAVTOTIPIYA (autom ... a gréckej preklepy. - Na stiahnutie, tvar), 1) fotomechanická procesu výroby tlačové dosky s reliéfna tlač prvkami. Používa sa pre reprodukciu poltónové obrazy (statické obrazy, akvarely, a tak ďalej. N.) High tlačové prostriedky (

cm. HIGH PRINT). 2) pečiatka s rastrom (viď. Raster (

cm. Raster)) leptanie. encyklopedický slovník. 2009.