Automatika je ... Čo je to automatizácia?

AUTOMATIZÁCIA -i; Dobre. 1. Odbor vedy a techniky, vývoj metód a prostriedkov automatizácie výrobných procesov. 2. Súbor zariadení, zariadení, ktoré pôsobia automaticky. * * * automatika1) oblasť teoretických a aplikovaných poznatkov o automatických zariadeniach a systémoch. 2) Súbor mechanizmov a zariadení, ktoré fungujú automaticky. * * * AUTOMATICAVTOMATICS,

1) oblasť teoretických a aplikovaných poznatkov o automatických zariadeniach a systémoch.

2) Sada mechanizmov a zariadení, ktoré fungujú automaticky.

encyklopedický slovník. 2009.