Biografický slovník

Augustine (Alexej Vasiljevič Vinogradsky)

Augustine (Alexej Vasiljevič Vinogradsky) - to je ... Čo je Augustine (Alexej Vasiljevič Vinogradsky)?
Augustine (Alexej Vasiljevič Vinogradsky, 1766-1819), duchovný spisovateľ a kazateľ. Bol vzdelaný na moskovskej akadémii Zaikonospasskaya, kde bol neskôr rektorom. V kancelárii biskupa Dmitrova A. ovládal diecézu za starý vek Metropolita Platóna (Levšina). Od roku 1818 A. - arcibiskup z Moskvy a Kolomna. Z rukopisných diel A. zachovaných kurzov teológie a výkladu niekoľkých listov apoštolov. Z exegetical jeho práce publikoval článok "O žalmov", ktorá je súčasťou druhého ročníka diel Metropolitnej Ambróza "Stručný návod k čítaniu kníh Starého a Nového zákona", "Works" A. publikoval v roku 1856 (SPb.). Tu je umiestnené 15 slov, 12 prejavov, 2 modlitby a 2 inštrukcie. Slová a prejavy A. sa líšia svojou živosťou a malebnosťou, ale nie sú oslobodení od pompania a latinskej konštrukcie. - Pozri I. Snegirev, "Eseje o živote arcibiskupa Moskvy A." (Wiley, 1848), "A Eminence, arcibiskup Moskve a Kolomna" (Wiley, 1895, životopis a tri písmená na rôzne osoby).

Biografický slovník. 2000.