Majetok - je ..., aký majetok?

aktivylyubaya majetok vo vlastníctve spoločnosti. Existuje aktíva finančné i nefinančné, fyzikálne (budov, strojov, zariadení, zásob, bankových vkladov, atď.) a nehmotného (patenty, ochranné známky, technológií, prenájom práv v západnej praxi -., goodwill, atď.). hospodárska atď. kou Ruská federácia predstavil termín v roku 1993 v súvislosti s prijatím nového medzinárodného štandardu národných účtov

Collegiate Dictionary, 2009

.. <- 1 ->