Aspirácia je ... Aká je ašpirácia?
ch'ayanie (Rim 6. : 8, Rimanom 30:26, Lukáš 2:25, Skutky 23,6) - túžba, očakávania.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.