Eshba - to ... Čo Eshba?
Eshb'an (Gn 36:. 26) - cm (Gn 36. 26) .. Ashbahn.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.