Biografický slovník

Arzén (Georgian Catholicos)

Arzén (Catholicos of Georgia) - je ... Čo je Arsenij (Catholicos Gruzínsko)?
Arzén, Georgian Catholicos, ktorý žil na začiatku x storočia, historik a zberateľ biografií gruzínskych svätcov postihnutých V stáročia VIII a IX pri hasení uctievania a moslimskou vládou. Kópia jeho diel na pergamenu je vedená v knižnici Akadémie vied.

Biografický slovník. 2000.