Encyklopedický slovník

Hydrid arzénu

Hydrid arzénu

arzén hydrid (arzénu vodík, Arsin), popola 3 , bezfarebný plyn s cesnakovou vôňou t teplota varu -62, 5 ° C. Získava sa interakciou arsenidov s kyselinami a redukciou zlúčenín arzénu. Rozklad arzenovodíka pri 300-400 ° C, sa používa na detekciu veľmi malých množstiev arzénu, vrátane forenznej metódy marca (2AsH 3 → 2AS + 3H 2 , arzén sa ukladá vo forme tmavého plaku - zrkadlo arzénu). Je veľmi toxický. * GIDRIDMYSHYAKA arzén hydrid (arzénu vodík, Arsin), jaseň 3 , bezfarebný plyn s cesnakovou vôňou t zahrieva - 62 5 ° C Získava sa interakciou arsenidov s kyselinami a redukciou zlúčenín arzénu. Rozklad arzenovodíka pri 300-400 ° C, sa používa na detekciu veľmi malých množstiev arzénu v t h forenznej spôsob marca (2AsH 3 Yu2As + 3H 2 ..; arzén sa ukladá vo forme tmavého plaku - zrkadlo arzénu). Je veľmi toxický.

encyklopedický slovník. 2009.