Arzén arzénu je ... Čo je arzén pôvodný?

arzén je pôvodný minerál triedy pôvodných prvkov zloženia ako. Nečistoty Sb, Fe, Ni, atď Cínovo-biely pilin. Tvrdosť 3, 5; hustota 5, 6 až 5, 8 g / cm 3 . Vzácne. Hlavne hydrotermálny a hypergénny pôvod. * * * MUSKLE-FAMILY MUSCLE, minerál triedy pôvodných prvkov ( pozri SELF-DEGREEN ELEMENTS) As. Nečistoty Sb, Fe, Ni, atď. Cínovo biele nánosy. Tvrdosť 3, 5; hustota 5, 6 až 5, 8 g / cm 3 . Vzácne. Hlavne hydrotermálne ( pozri HYDROTHERMÁLNE VKLADY) a hypergénne ( pozri HYPERGÉNNE DEPOZITY) pôvod.

encyklopedický slovník. 2009.