Pole je ... Čo je to pole?

MASIVE -a; m. [fr. masív] 1. Geol. Horský vzostup, homogénny v geologickej štruktúre, ktorý má približne rovnaké rozmery v dĺžke a šírke. M. Tien Shan. 2. čo alebo čo. Veľký priestor, ktorý je v istom zmysle homogénny. znaky alebo súbor sád. homogénne objekty, ktoré tvoria celok. Rašelina m. Lesné masívy. Park m. Obytná oblasť (niekoľko obytných štvrtí, spojených spoločnou architektonickou koncepciou). 3. O rozsiahlej, ťažkej budove, a. monumentálna štruktúra atď. M. Kostol sv. Izáka. M. vysokej peci. * * * array (francúzskeho masív je command-, doslova -. Silná, pevná látka), kombinácia mnohých homogénna za akékoľvek známky objekty, objekty, dáta a podobne, napríklad radom rezidenčných, lesníctvo, informácií a tak ďalej ... Umelý kameň sa tiež nazýva umelý kameň správnej formy používanej v hydraulickom inžinierstve. * * * MASSIVMASSIV (masív je príkaz-francúzsky, písmená - .. Výkonné, pevné), kombinácia mnohých homogénna za akékoľvek známky objekty, objekty, dáta a podobne, napríklad ... poľa obytných, lesných, informačných a atď. Súbor je tiež umelým kameňom správnej formy používanej v hydrotechnickej konštrukcii.

encyklopedický slovník. 2009.