Arnoldi - to ... Čo Arnoldi?
Arnoldiho alias PL Lavrov (cm). V názvoch niektorých jeho kníh , publikované v Rusku.

Biografický slovník. 2000.