Armsman je ... Čo je Armsman?

oruzhnichiyvedal kráľovskej zbrojnica pokladne s hodnosťou šľachtica alebo okolnichy XVI-XVII storočia v ruskom stave. V XVII storočí. hlava zbrojného poriadku (výroba, skladovanie a nákup zbraní). * ORGANIZAČNÁ ARMY, pozícia paláca, úradník v ruskom štáte 16-17 storočia; viedol kráľovskú zbrojársku pokladnicu, v 17. storočí stál na čele zbrojného poriadku a bol zodpovedný za výrobu, skladovanie a nákup zbraní. Postavenie dôstojníka bolo obsadené bojarmi alebo okolnichie. Písomné dôkazy zbrojnice (zbrojnica) sa nevracajú pred začiatkom 16. storočia. Z ôsmich známych lukostrelcov na zoznamoch štyroch - kniežatách, zvyšok - od ušľachtilých príjmení. Po zriadení zbrojného poriadku v 17. storočí sa autorita zbrojov rozšírila; on bol nielen zodpovedný za ukladanie zbraní, ale tiež sa postaral o výrobu a nákup. Potrebné finančné prostriedky na to boli získané z príkazu Nová štvrť, v čele ktorého bol ten istý dôstojník. Falsdmitry I ( pozri LZHDMITRY I) založil v roku 1605 vedúcu pozíciu veľkého dôstojníka armády.

encyklopedický slovník. 2009.