Encyklopedický slovník

Armco železo

Armco železa - to ... Čo Armco železo?

Armco železa (armco - skratka pre American Rollin Mill Corporation americká spoločnosť), technicky čisté železo. Veľká magnetická priepustnosť, zvýšená elektrická vodivosť, vysoká ťažnosť, odolnosť voči korózii. Aplikované v elektromachinery a metalurgii. * ARMCO-IRON-ARM-IRON (ARMCO - skrátené meno americkej spoločnosti American Rollin Mill Corporation), technicky čisté železo. Veľká magnetická priepustnosť, zvýšená elektrická vodivosť, vysoká ťažnosť, odolnosť voči korózii. Aplikované v elektromachinery a metalurgii.

encyklopedický slovník. 2009.