Biografický slovník

Antony Znamensky

Antony Znamensky je ... Čo je Antony Znamensky?
Antony Znamensky - pozri v článku Anthony (meno monastikov).

Biografický slovník. 2000.