Encyklopedický slovník

Antiochus Ascalon

Antiochus Ascalon - to ... Čo Antiochus Ascalon?

Antiochus Ascalon (asi 130 - asi 68 pred naším letopočtom ..), starogréckeho filozofa platonisto. Vrátil platonickej akadémii od skepsa k dogmatizmu starovekej akadémie (volanie "Nasleduj stará!"), Prijatie mnoho prvkov stoický doktríny. * Antiochie AskalonaANTIOH Ascalon (cca 130 -.... Ca. 68 BC), grécky filozof-platonisto, vrátil platonický Academy (. pozri Plato akadémie) skepsa ( cm . skepticizmus) k dogmatizmu ( cm. dogmatizmus) staroveký akadémia (volanie "Nasleduj stará!"), prijímať mnoho prvkov stoický doktríny ( cm. Stoicism).

encyklopedický slovník. 2009.