Anosova ... Čo je Anosova?
Anosov, ruský šľachtický rod, ktorého história siaha až do začiatku storočia XVII a zapísaná do obchodného VI časti genealogickej knihy Provincia Kostroma.

Biografický slovník. 2000.