Výročie je ... Čo je to výročie?
yubil'ey (Lev 25:. 10, 11, 13, 28, 30, 31, 33, 40, 50, 52, 54; Lev 27: .. 17, 18, 21, 23, 24; Num 36: 4), - každý päťdesiateho po siedmom roku sobotu. Nástup jubilejnom roku bola vyhlásená na trubku zvuk v hebrejčine "iobel", z ktorého jeho meno bolo. Bol to rok obnovy a návratu. V tomto roku nebolo možné zasiať ani sklízť, ale domorodci mohli používať. Jubilejný rok bol typom skutočného oslobodenia (Izaiáš 61: 2). Žid mohol byť nútený predávať všetky svoje majetky a dokonca sám, ale vedel, že príde rok, kedy sa všetci vrátia (Ezechiel 46:17 bol nazvaný rokom oslobodenia). ( pozri sobota)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.