Ankylostomidy sú ... Čo je ankylostomid?

ankylostomidy (ankylostomatids), skupina červov triedy háďatká. Asi 70 druhov, hlavne v tropických a subtropických oblastiach. Parazitizujte v črevách ľudí a cicavcov. Spôsobujú ankylostomiázu, bunostomózu a iné ochorenia. * * * ANKILOSTOMIDYANKILOSTOMIDES (ankylostomatids), rod červov triedy háďatka. Pribl. 70 druhov, hlavne v tropických a subtropických oblastiach. Parazitizujte v črevách ľudí a cicavcov. Spôsobujú ankylostomiázu, bunostomiázu a iné ochorenia.

encyklopedický slovník. 2009.