Encyklopedický slovník

ŽIvočíšny žáner

ŽIvočíšny žáner je ... Čo je živočíšny žáner?

Živočíšny žáner (z latinského zvieraťa - zviera), obraz zvierat v maľbe, sochárstve a grafikike. Živočíšny žáner kombinuje prírodné a umelecké princípy. Umelci pracujúci v živočíšnom žánri sa nazývajú živočíchmi. * * * ANIMALISTICKÝ GENERALIZOVANÝ ŽANRÝ (z latinského zvieraťa - zviera), zobrazenie zvierat v maľbe, sochárstve a grafike. Živočíšny žáner kombinuje prírodné a umelecké princípy. Umelci pracujúci v živočíšnom žánri sa nazývajú živočíchmi.

encyklopedický slovník. 2009.