Biografický slovník

Andrej Denisov

Andrei Denisov je ... Čo je Andrei Denisov?
Andrej Denisov - pozri v článku Andrej (názov niekoľkých schizmatikov).

Biografický slovník. 2000.