Encyklopedický slovník

Andrew of Crete

Andrew of Crete je ... Čo je Andrew Kréty?

Andrej Kréty (približne 660 - 740), kresťanský kazateľ. Arcibiskup Fr. Kréta. Je autorom mnohých kostolných piesní - hymnov a kajúcneho "Veľkého Kánonu" (okolo 250 tropárií), ktorý sa každoročne číta v pravoslávnej cirkvi počas pôstu. * * * ANDREY CREATYANTHRAY Kresťan (približne 660-740), kresťanský kazateľ, arcibiskup Fr. Kréta. Autor mnohých kostolných piesní, spieva, OMPI a pokánie "Veľké spoločnosti Canon" (cca. 250 troparia) každoročne prečítať v pravoslávnej cirkvi v pôstnom období. Pamäť 4. júla.

encyklopedický slovník. 2009.