Encyklopedický slovník

Andreev Nikolai

Andreev Nikolaja Nikolajeviča - je to ... Čo Andreev Nikolaj Nikolajevič?

Andreev Nikolaj Nikolajevič (1880-1970), fyzik, zakladateľ národných vedeckých škôl Akustik, akademik ZSSR (1953), Hrdina socialistickej práce (1970). Pracuje na šírení zvukových a iných otázok fyzickej a technickej akustiky. * * * Andrea Nicolai NikolaevichANDREEV Nicholas (28 júla 1880 - 31 decembra 1970), ruský fyzik, zakladateľ národnej vedeckej školy na akustike, Akadémie vied ZSSR (1953), Hrdina socialistickej práce (1970). Vyštudoval univerzitu v Bazileji (1909). V rôznych rokoch pracoval na Moskovskej univerzite v rokoch 1940-1953 - hlava. akustické laboratórium Fyzikálneho ústavu Akadémie vied ZSSR, od roku 1953 - vedúci. Katedra akustického inštitútu Akadémie vied ZSSR. Zborník na šírenie zvukových a iných otázok fyzickej a technickej akustiky. Dáva prísnu teóriu o šírení zvuku v pohyblivých médiách. Rozvinula teóriu akustických filtrov. Štúdia cez spektra tlmených kmitov, vibráciám a kryštalických anizotropných prostrediach, nelineárne akustickej rezonancie ( cm. REVERB) a zvukovú izoláciu. Vytvoril školu fyzickej a technickej akustiky.

encyklopedický slovník. 2009.