Encyklopedický slovník

Andreev Mikhail S.

Andreev Michail S. - Čo je to ... Andreev Michail S.?

Andreev, Mikhail Stepanov (1873-1948), etnograf a jazykovedec, dopisujúcí člen sovietskej akadémie vied (1929), Akadémie vied Uzbek SSR (1943). Práca na každodennom živote, ľudové umenie, tradičné viery tadžikov; o východo-iránskych jazykoch.

encyklopedický slovník. 2009.