Andokid je ... Čo je Andokid?

Andokidrev grécky hrnčíř a vazač spisovateľ druhej polovice VI storočia. BC. e. S názvom Andokid sa spája prechod z čiernej figúry na červenorefinovanú techniku ​​vázy (amfora "Piruyuschiy Hercules"). ANDOKIDANDOKID, staroveký grécky hrnčíř a malíř vázy 2. poschodia. 6. st. BC. e. S názvom Andokid sa spája prechod z čiernej figúry na červenorefinovanú techniku ​​vázy (amfora "Piruyuschiy Hercules").

encyklopedický slovník. 2009.