Anafora je ... Čo je to anafora?

anafory s, w [. Gk anafory] Lit štylistické techniky spočívajúce v opakovaní rovnakých slov, viet a zvukov na začiatku susedných alebo tesne odsadených radov poéziou ... alebo frázy (napríklad, som sa pozrel do budúcnosti so strachom, pozrel som sa do minulosti s túžbou) anaforický, teho, tý a-poézie s, postaviť .. . * * * anaphora (Grék anafory, doslova - podrobenie.), A štylistická figúra, opakovanie úvodných častí (zvuky, slová, syntaktické alebo rytmické konštrukcií) susedí rečové segmenty (slová, riadky, vo veršoch, vety): "City veľkolepý city ​​chudobný ... "(Puškin) * * * ANAFORAANAFORA (Greek anaphora, listy - uloženie ..), štylistická figúra;. ( pozri štylistické figúry.) opakovania počiatočnej časti (zvuky, slová , syntaktické alebo rytmické konštrukcie) susedných segmentov reči (slová, riadky, vo veršoch, vety): "mesto svieži, mesto chudobným ..." (A. S. Pushkin).

encyklopedický slovník. 2009.