Amfiteáter - to je ... Čo je amfiteáter?

AMPHITHEATRE s; m. [gréčtina. amphitheatron]. 1. V starovekom Grécku a Ríme: otvorená štruktúra pre verejnú podívanou, v ktorom miest pre divákov boli umiestnené okolo arény na týčiace rímsach polkruh alebo kruh. 2. Riadky kresiel za orchestrom v divadle alebo okolo arény v cirkuse, umiestnené nad sebou; časť haly, v ktorej sa nachádzajú. Prihláste sa rovnako. Sedí v amfiteátri. Amfiteáter v označení. adv. A. hory sa hromadia. * * * amfiteáter (z gréckeho amphithéatron.), 1) pre stavbu starovekých pamiatok: oválne aréne, okolo ktorého lavice boli umiestnené sedačky pre divákov (Koloseum v Ríme). 2) Miesta v hledióne (v divadle a cirkuse za stánkami) alebo v publiku, ktoré sa nachádzajú pri rímsach. * * * AMFITEATRAMFITEATR,

1) pre stavbu antických pamiatok (z gréckeho amphitheatron.): Oválny arény, okolo ktorého lavice boli umiestnené sedačky pre divákov (Koloseum ( zobraziť Kolosea.) V Ríme).

2) sedadla v hľadisku (v divadle a cirkus na prízemí), alebo v hľadisku, zatackal.

encyklopedický slovník. 2009.