Amfiktyónia je ... Čo je amfiktyónia?

amfiktyónia (amphiktionía), v starovekom Grécku, nábožensko-politická aliancia kmeňov a miest so spoločným svätyne, pokladnice, pravidlá boja. Najznámejšie je Delphic Amphictyonium (centrum - Delphi), ktoré zahŕňalo 12 spoločenstiev stredného Grécka a Thessaly. * * * AMFIKTIONIYAAMFIKTIONIYA (Amphiktionia), v starovekom Grécku, nábožensko-politická aliancia kmeňov a miest so spoločným svätyne, pokladnice, pravidlá boja. Najznámejší Delfská amfiktyónia (centrum - Delphi ( zobraziť DELPHI).), Ktorý zahŕňal 12 komunít v centrálnom Grécku a Tesália ( zobraziť Thessaly.).

encyklopedický slovník. 2009.