Amhara - A ... Čo je Amhara?

Amhara (self -. Amara), ľudia v Etiópii celkovo 21 miliónov ľudí (1995), okrem iného v Etiópii, 20, 8 miliónov ľudí .. ... Eritrea 180 tisíc ľudí Jazykové Amharic Believers väčšinou-monofisitov kresťania * AMHARAAMHARA (self - Amara). ľudia z Etiópie celkový počet 21 miliónov ľudí (1992), vrátane Ethiopia 20, 8 miliónov ... . muž, Eritrea 180 tis. ľudí, Jemen 15.000. ľudí. Jazyk Amharic ( cm. Amharic). Podľa náboženstvo prevažne kresťanov monofisitov ( cm. monofisitov).

Collegiate . Slovníček 2009.

<- 1 ->