Ametropie - to ... Čo ametropie?

ametropie (z gréckeho ámetros -. Neprimeraný a ops - oko), porušovania lomu (lámavosť) . oči vo forme krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť * AMETROPIYAAMETROPIYA (z gréckeho ametros -. neprimeraný a ops - oko), porušovania lomu (lámavosť) oká v podobe krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť

Collegiate Dictionary, 2009

<..! - 1 ->