Biografický slovník

Ambrose (vo svete Andrey Podobedov)

Ambrose (vo svete Andrey Podobedov) - to je ... Čo je Ambrose (vo svete Andrey Podobedov)?
Ambrose (vo svete Andrey Podobedov), kazateľ, syn kňaza, 1742 - 1818. On bol vzdelávaný na Trinity semináre; bol prefektom a potom rektorom moskovskej teologickej akadémie. Jeho kázanie, hovorené pri príležitosti vraždy počas moru, moskovský arcibiskup Ambrose, bolo obzvlášť známe; to bolo preložené do francúzštiny a nemčiny. Bol zostavený "Sprievodca po prečítaní Písmo sväté Starého a Nového zákona" (1779), sú prevzaté v roku 1811 pod názvom: "Stručný sprievodca čítanie kníh Starého a Nového zákona" Postupne bol vikárom moskovského metropolia, biskupa Krutitsyho, kazaňského arcibiskupa. Petrohrad, Estónsko a Vyborg, od roku 1801 - Metropolitný kláštor Novgorod as. .Petersburg. V roku 1805 otvoril školu na vlastné náklady v Novgorodskom biskupskom dome, ktorý bol asi 70 rokov v pustinách. S aktívnu účasť A. zaviazala premeniť duchovné vzdelanie sa zriadením komisie náboženských škôl. "Stretnutie poučné slová" A. prišiel 3. vydanie v Moskve v roku 1825. - St "The Wanderer", 1860, č. 5 a 6.

Biografický slovník. 2000.