Ambo je ... Čo je kazateľnica?

AMVON -a; m. [gréčtina. Ambon]. 1. V pravoslávnej cirkvi: platforma na dlažbe pred kráľovskými dverami. Ukončite, stúpajte a. Prečítajte si modlitby z kazateľnice. 2. Zastarané. Rise, fáza. * * * kazateľnica (z gréckeho ámbōn - elevácie), vyvýšené miesto (pred strednou časťou ikonostázy) v pravoslávnej cirkvi; od neho sa čítajú texty z Biblie, kázne sa vyslovujú. * * * AMVONAMVON (z gréckeho ambonu - exaltačné), v pravoslávnych kostoloch sa číta evanjelium, čítanie pred oltárom, z ktorého sa kázajú kázne.

encyklopedický slovník. 2009.