Alcaic - to ... Čo Alcaic?

Alcaic (goratsieva sloha), v starom lyrické (Alcaeus, Horace) a jej imitácia sloha dva 11-plex, 9-komplexné a 10-zložkové básne logaedickej štruktúry (pozri Logaeda). * ALKEEVA STROFAALKEEVA Stanza (goratsieva poézie), (Alke ( cm. Alke), Horace ( cm. Horace)) v starovekých textoch a jej imitácie verš z dvoch 11-Plex 9-komplex a 10 slabiky línie logaedicheskogo štruktúru (viď. Logaedy ( cm. LOGAEDY)).

encyklopedický slovník. 2009.