Alkány sú ... Aké sú alkány?

alkán, ktorý nasýtil alifatické uhľovodíky; pozri Nasýtené zlúčeniny. ALKANYALKANS, rovnako ako nasýtené alifatické uhľovodíky; pozri Nasýtené zlúčeniny ( pozri SATURATED CONNECTIONS).

encyklopedický slovník. 2009.