Encyklopedický slovník

Ali-bay al-Kabir

Ali-bay al-Kabir je ... Čo je Ali-bay al-Kabir?

Ali Bey Al-Kabir (1728-1773), egyptský egyptský vládca z roku 1757 (s 1770 sultánom). Pôvodne od Kaukazu. Počas Rusko-tureckej vojny v rokoch 1768-1774 vyhnal tureckú pashu (1768), vyhlásil (1770) nezávislosť Egypta a začal vojnu s Tureckom. V roku 1772 ho zbili Mamlukové zátoky, odporcovia boja s Tureckom a utiekli do Palestíny. ALI-BAY AL-KABIRAALI-BAY AL-KABIR (1728-73), vládca Mamlukov z Egypta z roku 1757 (s 1770 sultánom). Počas Rusko-tureckej vojny v rokoch 1768-74 vyhnal tureckú pashu (1768), vyhlásil (1770) nezávislosť Egypta a začal vojnu s Tureckom. V roku 1772 ho zbili Mamlukové zátoky, odporcovia boja s Tureckom a utiekli do Palestíny.

encyklopedický slovník. 2009.