Biografický slovník

Alekseev Vasily

Vasilij Alexejev - je to ... Čo Vasily Alexeyev?
Vasilij Alexejev - pozri článok Alekseev (. PP, NN, VF, VG, VA, AS).

Biografický slovník. 2000.