Encyklopedický slovník

Petr Alekseev A.

Peter A. Alekseev - to je ... Čo je Peter A. Alekseev?

Petr Alekseev A.

Aj

(1727-1801), archpriest, cirkevné spisovateľ. Autor niekoľkých diel o cirkevnej histórii, kompilátor "cirkevného slovníka" (1773-1776), ktorý slúžil ako základ pre ďalšie vydania tohto typu.

II

(1849-1891), jeden z prvých ruských robotníckych revolucionárov, tkáčskeho. V roku 1873 sa priblížil Narodnikom, v roku 1874 sa stal členom Narodnikského kruhu "Moskovcov". Pri "procese 50" sa hovorilo o blížiacej sa revolúcii. Bol odsúdený na 10 rokov ťažkej práce.

encyklopedický slovník. 2009.