Biografický slovník

Alexander Alexandrov

Alexander Alexandrov - to ... Čo Alexander Alexandrov?
Alexandr Ivanovič, filológ, sa narodil v roku 1861. Po ukončení štúdia na univerzite Kazaň v Dorpatu obhájil diplomovú prácu: "Sprachliches aus dem Nationaldichter Litauens Donalitius Zur Semasiologie" (1886), a neskôr doktorát "Litauische Studien" (1888). Je profesorom komparatívnej lingvistiky a slovanskej filológie na kazaňskej univerzite. Zúčastňuje sa kazanského denníka "Herec". Okrem prác, publikoval sériu článkov a esejí v "ruskej filológie Messenger" ( "litovskej štúdií. Ľudová etymológia" 1888 atď), "vedecký Poznámky Kazaň univerzity", "Riadenie katedry II Akadémie vied ČR", "Pamiatky starovekého literatúry" a ďalší

biografický slovník. 2000.