Alkoholáty - it ... Čo alkoholáty?

alkogolyatyprodukty substitúcie v alkoholoch hydroxylové skupiny atómami vodíka, kovu, napríklad RONA (R = CH 3 , C 2 H 5 alebo iný uhľovodíkový radikál). Alkoholáty - tuhé, bezfarebné, ľahko hydrolyzované produkty; sa používajú v organickej syntéze. * ALKOGOLYATYALKOGOLYATY, substitučná produkty alkoholov ( cm. alkoholy) atóm vodíka v kove hydroxylové skupiny, napr. RONa (R = CH 3 , C 2 H 5 alebo iný uhľovodíkový radikál). Alkoholáty - tuhé, bezfarebné, ľahko hydrolyzované produkty; sa používajú v organickej syntéze.

encyklopedický slovník. 2009.