Encyklopedický slovník

Vzduchový model

Vzduchové modelovanie je ... Čo je modelovanie vzduchu?

AVIAMODELISM -a; m. Navrhovanie, vytváranie a testovanie modelov lietadiel na technické alebo športové účely. * * * modelovanie vzdušného modelovania a konštrukcia modelov lietadiel na technické alebo športové účely. * * * AVIAMODELIMMAVIA MODELISM, návrh a konštrukcia modelov lietadiel na technické alebo športové účely.

encyklopedický slovník. 2009.