Agogika - to ... čo agogika?

agogika (z gréckeho Agogo - .. ochrannej lehoty), v hudobnom vystúpením malé odchýlky od nastavenej tempo na umelecké účely * AGOGIKAAGOGIKA (z gréckeho Agogo. - zbavením). v hudobné vystúpenia malých odchýlok od nastaveného tempa na umelecké účely <( zobraziť TEMP (v hudbe).). encyklopedický slovník