Encyklopedický slovník

Priťažujúce okolnosti

Priťažujúce okolnosti - to je ... Čo je priťažujúce okolnosti?

priťažujúcich okolností obstoyatelstvav trestné právo, zvýšenie zodpovednosti páchateľa. Ruský zákon sa vzťahuje na priťažujúce okolnosti, opakovane k páchaniu trestnej činnosti, relaps, výskyt závažných následkov, na spáchanie trestného činu skupinou osôb po predchádzajúcej sprisahania, organizovanej skupiny alebo zločineckej organizácii s použitím zbraní, krutosti a ďalšie. * * * Priťažujúce OBSTOYATELSTVAOTYAGCHAYUSCHIE ZODPOVEDNOSŤ okolnosti, trestné právo, okolnosti, ktoré zvyšujú zodpovednosť páchateľa. Ruský zákon odkazuje na priťažujúce okolnosti trestného činu opakovane relapsu, čo môže spôsobiť vážne následky, spáchanie trestného činu organizovanou skupinou o predbežné usporiadanie, použitie zbraní, najmä s krutosťou a ďalšie.

Collegiate Dictionary. 2009.