Prípona - to je ... Čo je to prípona?

AFFIKS -a; m. [z lat. affixus - pripojený]. Lingua. Niektoré slová pridaný do koreňa, a ktorý prepožičiava určitú gramatiku alebo derivačný hodnoty (St predpony, prípona, prípona, postfix, flexia). Slovo-tvarovacie a inflexné pripevnenia. Prilepenie, th, th, th. * * * pripevnenie (z latinského affixus - priložené), časť slova, ktorá je proti koreňu a vyjadruje gramatický alebo slovotvorný význam. Pozíciou vzhľadom na koreň prívesku sú rozdelené na predpony, prípony, infixy a niektoré ďalšie. * * * AFFIKSAFFIKS (z latinského affixus -. Príloha), časť slova, je porovnaný s koreňom a vyjadruje gramatické a derivačný hodnoty ( Pozri root (v lingvistike).). Pozícia vzhľadom k koreňových prípon sú rozdelené do predpony, prípony infixi a niektoré ďalšie.

Collegiate Dictionary. 2009.