Náklonnosť je ... Čo je to emócia?
umil'enie (Zachariáš 12: 10; Skutky 2: 37 ..) - vzrušenie z lásky, milosrdenstva , láska. Preklad v oboch prípadoch je neúspešný. V origináli v prvom prípade má toto slovo zmysel "prosbať", a v druhej - "ostrú bolesť v srdci."

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.