Akrobatické je ... Čo je to akrobat?

PILOTOVANIE -a; m. [fr. riadenie pohybu lietadla pri výkone figúr vo vzduchu. Položka skupiny Najvyšší bod Technika akrobacie. Umenie akrobacie. Pilot, t. Pätá zručnosť. Piate zariadenia. P-té čísla. * * * vedenie (francúzske vedenie, od pilota - riadiť lietadlo), ovládanie pohybu lietadla. Podľa zložitosti vykonaných pohybov (čísel) sa rozlišujú jednoduché, komplexné a vynikajúce akrobacie. * * * PILOTAGEPILOTAGE (francúzske vedenie, z pilota - na usmerňovanie lietadla), riadený pohyb lietadla. Podľa zložitosti vykonaných pohybov (čísel) sa rozlišujú jednoduché, komplexné a vynikajúce akrobacie.

encyklopedický slovník. 2009.