Tesla - A ... Čo je tesla?
tesl'o (Ex 20:. 25; 3Tsar 6:. 7) - nástroj v tvare dláta, sekera alebo krompáčom.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.