Napomenutie
napomínať (v'a) - presviedčať, učíte, učiť, učiť (učiť) aby vedeli (1 Timoteovi 1: 5).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.