Biografický slovník

Adlerberg Nikolaj Vladimirovič

Adlerberg Nikolaj Vladimirovich - je to ... Čo Adlerberg Nikolaj Vladimirovič?
Adlerberg Nikolai Vladimirovich - pozri Adlerberg v článku.

Biografický slovník. 2000.