Encyklopedický slovník

Prispôsobený text

Upravený text je ... Čo je upravený text?

tekstoblegchonny upravené znenie literárnych a umeleckých a iných prác prispôsobených zle pripravené čitateľa či deti; sa používa častejšie pri výučbe cudzích jazykov. * * * ADAPTOVANÝ TEXTOVANÝ TEXT, ľahký text literárnych a umeleckých a iných diel, prispôsobený pre málo pripravených čitateľov alebo deti; sa používa častejšie pri výučbe cudzích jazykov.

encyklopedický slovník. 2009.